Poniedziałek

ZAMKNIĘTE DLA INTERESANTÓW

Wtorek

10.OO  -  14.00

Środa

10.00  -  14.00.

Czwartek

10.00  -  14.00

Piątek

10.00  -  14.00

Komornik przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach 10.00 - 16.00,  

Komornik sądowy zawiadamia, iż zgodnie z ustawą o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 roku (Dz. U. z 2020, poz. 121)
nie występują przesłanki odmowy przyjmowania spraw z wyboru.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze

Witamy na stronie internetowej kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Góre Joanny Majdak, na której uzyskacie Państwo informacje dotyczące kancelarii, właściwości terytorialnej, będziecie mogli pobrać wzory pism w postępowaniach, a także przeglądnąć aktualne obwieszczenia o licytacjach.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.04.2019 r. powołana została Joanna Maria Majdak na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze po Dariuszu Piotrze Bijowskim.